شرکت توزیع برق استان گلستان
امروز : پنج شنبه, 25 شهریور 1400
» خدمات الکترونیک (میز خدمت)

خدمات الکترونیک (میز خدمت)

⊕ 14651203000 خدمات صورتحساب قبض

شناسه خدمت عنوان خدمت شناسنامه خدمت بستر ارائه خدمت
اطلاعات خدمت شناسنامه خدمت تلفن گویا سامانه پیامکی اینترنت نرم افزار موبایل دفاتر پیشخوان مسئولین ارائه خدمت نظرسنجی
13031465100 تسویه حساب اطلاعات خدمت شناسنامه خدمت     وبسایت   محل خدمت مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی
13031465101 تسویه بدهی اطلاعات خدمت شناسنامه خدمت     وبسایت   محل خدمت مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی
13031465102 تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه اطلاعات خدمت شناسنامه خدمت     وبسایت   محل خدمت مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی
13031465103 صدور قبض المثنی  اطلاعات خدمت شناسنامه خدمت تلفن پیامک وبسایت اپلیکیشن موبایل محل خدمت مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی
13031465104 بررسی صورت حساب  اطلاعات خدمت شناسنامه خدمت     وبسایت   محل خدمت مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی
 13031465105 سوابق مصارف و صورت حساب  اطلاعات خدمت شناسنامه خدمت     وبسایت اپلیکیشن موبایل محل خدمت مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی
13031465106 سوابق پرداخت  اطلاعات خدمت شناسنامه خدمت     وبسایت اپلیکیشن موبایل محل خدمت مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی

⊕ 14661303000 خدمات مشترکین

شناسه خدمت عنوان خدمت شناسنامه خدمت بستر ارائه خدمت
اطلاعات خدمت شناسنامه خدمت تلفن گویا سامانه پیامکی اینترنت نرم افزار موبایل دفاتر پیشخوان مسئولین ارائه خدمت نظرسنجی
13031466100 درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب  اطلاعات خدمت شناسنامه خدمت     وبسایت   محل خدمت مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی
13031466101 تغییر مکان داخلی  اطلاعات خدمت شناسنامه خدمت     وبسایت   محل خدمت مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی
 13031466102 نصب مجدد انشعاب  اطلاعات خدمت شناسنامه خدمت     وبسایت   محل خدمت مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی
 13031466103  جمع آوری موقت انشعاب اطلاعات خدمت شناسنامه خدمت     وبسایت   محل خدمت مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی
13031466104  جمع آوری دائم انشعاب اطلاعات خدمت شناسنامه خدمت     وبسایت   محل خدمت مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی
13031466105 اصلاح اطلاعات اطلاعات خدمت شناسنامه خدمت     وبسایت   محل خدمت مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی
13031466106 اصلاح نام اطلاعات خدمت شناسنامه خدمت     وبسایت   محل خدمت مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی
13031466107  تغییر نام اطلاعات خدمت شناسنامه خدمت     وبسایت   محل خدمت مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی
13031466108 آزمایش کنتور  اطلاعات خدمت شناسنامه خدمت     وبسایت   محل خدمت مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی
13031466109 اصلاح سرویس انشعاب  اطلاعات خدمت شناسنامه خدمت     وبسایت   محل خدمت مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی
13031466110 قطع موقت انشعاب  اطلاعات خدمت شناسنامه خدمت     وبسایت   محل خدمت مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی
13031466111 وصل مجدد انشعاب  اطلاعات خدمت شناسنامه خدمت     وبسایت   محل خدمت مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی

⊕ 14671202000 رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر قدرت

شناسه خدمت عنوان خدمت شناسنامه خدمت بستر ارائه خدمت
اطلاعات خدمت شناسنامه خدمت تلفن گویا سامانه پیامکی اینترنت نرم افزار موبایل دفاتر پیشخوان مسئولین ارائه خدمت نظرسنجی
13031467100
افزایش آمپراژ  اطلاعات خدمت شناسنامه خدمت     وبسایت   محل خدمت مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی
13031467101
 درخواست کاهش آمپراژ اطلاعات خدمت شناسنامه خدمت     وبسایت   محل خدمت مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی
 13031467102 درخواست انشعاب آمپری  اطلاعات خدمت شناسنامه خدمت     وبسایت   محل خدمت مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی
 13031467103 تفکیک یا ادغام انشعاب  اطلاعات خدمت شناسنامه خدمت     وبسایت   محل خدمت مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی
 13031467104 واگذری برق موقت   اطلاعات خدمت شناسنامه خدمت     وبسایت   محل خدمت مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی

⊕ خدمات بهره برداری

عنوان خدمت شرح خدمت لینک خدمت
رفع حریم مسئولین اصلی ارائه خدمات وبسایت
اتفاقات شبکه مسئولین اصلی ارائه خدمات وبسایت
ضعف ولتاژ مسئولین اصلی ارائه خدمات وبسایت
پیگیری ضعف ولتاژ مسئولین اصلی ارائه خدمات وبسایت
ثبت گزارش اتفاقات توسط همکاران مسئولین اصلی ارائه خدمات وبسایت

⊕ خدمات پیمانکاران

عنوان خدمت شرح خدمت لینک خدمت
درخواست خاموشی مسئولین اصلی ارائه خدمات وبسایت
درخواست تعیین صلاحیت پیمانکاران مسئولین اصلی ارائه خدمات وبسایت
ورود کالا به ليست كالاهاي مجاز مسئولین اصلی ارائه خدمات وبسایت

⊕ خدمات ویژه پرسنل

عنوان خدمت شرح خدمت لینک خدمت
اتوماسیون اداری مسئولین اصلی ارائه خدمات وبسایت

⊕ پیشخوان دولت

عنوان خدمت شرح خدمت لینک خدمت
پیشخوان دولت   وبسایت

⊕ سایر خدمات

عنوان خدمت شرح خدمت لینک خدمت
درخواست ملاقات با مدیرعامل مسئولین اصلی ارائه خدمات وبسایت
پیگیری ملاقات با مدیرعامل مسئولین اصلی ارائه خدمات وبسایت
سامانه رسیدگی به شکایات مسئولین اصلی ارائه خدمات وبسایت
پیگیری شکایات مسئولین اصلی ارائه خدمات وبسایت
نظرسنجی از ارباب رجوع مسئولین اصلی ارائه خدمات وبسایت
مشاهده و پرداخت صورت حساب مسئولین اصلی ارائه خدمات وبسایت
جمع آوری شماره موبایل مسئولین اصلی ارائه خدمات وبسایت
مناقصات مسئولین اصلی ارائه خدمات وبسایت
گزارش مردمی سرقت انرژی مسئولین اصلی ارائه خدمات وبسایت
درخواست انشعاب برق متقاضیان فاقد مجوز قانونی مسئولین اصلی ارائه خدمات وبسایت
درخواست نقشه پست مسئولین اصلی ارائه خدمات وبسایت

برو بالا

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
آبرسانی, آموزش, اجلاس, اولین, بازرسان, بازرسی, بحران, برق, برقرسانی, بیانیه, تدبیر و امید, تست, تفاهم نامه, تلفات, توزیع, خارجی, رشدبار, روستا, زندانیان, سران, سیمبان, صرفه جویی, غیرعمد, فولباری, فیوزسوزی, مانور, مدیریت, مدیریت مصرف, نامشهود, نصیری, نهی از منکر, نیرو, نیروگاه, والیبال, وزیر, پایدار, کمپین, گرامیداشت, گلستان, گنبدکاووس

نمایش تمامی تگ ها