شرکت توزیع برق استان گلستان
امروز : جمعه, 03 اسفند 1397
» موارد قانونی مورد استناد در صنعت برق

موارد قانونی مورد استناد در صنعت برق

 
موادي از قانون مجازات اسلامي در خصوص:
الف: سرقت و تخريب وسائل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي(برق)
ب: سرقت انرژي
ج: توهين و فحاشي نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه
سرقت و تخريب وسائل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي(برق):
ماده۴۷: صدور حكم و اجراي مجازات در مورد جرايم زير و شروع به آنها قابل تعويق و تعليق نيست:
الف- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور،خرابكاري در تأسيسات آب،برق،گاز،نفت و مخابرات.
ب- جرائم سازمان يافته،سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار،آدم ربايي واسيد پاشي.
پ- قدرت نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر،جرائم عليه عفت عمومي،تشكيل يا اداره مراكز فساد و فحشا.
ت- قاچاق عمده مواد مخدر يا روان گردان، مشروبات الكلي و سلاح و مهمات و قاچاق انسان.
ث- تعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد في الارض.
ج- جرائم اقتصادي،با موضوع جرم بيش از يكصد ميليون(۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰)ريال.
ماده۲۱۴: مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است،اگر موجود باشد عين آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل،قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارت وارده نيز برآيد. هرگاه از حيث جزائي وجهي بر عهده مجرم تعلق گيرد،استرداد اموال يا تأديه خسارت مدعيان خصوصي بر آن مقدم است.
ماده ۶۶۲ از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي(تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده):
هركس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان آور به اينكه مال در نتيجه ارتكاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده ۶۵۹ از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي(تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده):
هركس وسائل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه دولت يابا سرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت و بخش غير دولتي يا به وسيله نهادها و سازمان هاي عمومي غير دولتي يا موسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تأسيسات بهره برداري آب و برق و گاز و غيره را سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان هاي مربوطه باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده ۶۶۷ از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي(تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده):
در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود.
ماده ۶۸۷ از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي(تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده):
هركس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه هاي آب و فاضلاب،برق،نفت،گاز،پست و تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و ماكروويو(مخابرات) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله كشي و نيروگاه هاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات (كابل هاي هوايي يا زميني يا نوري) و دستگاه هاي توليد و توزيع و انتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش غير دولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچنين در علائم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي كه به منظور حفظ جان اشخاص يا تأمين تأسيسات فوق يا شوارع و جاده ها نصب شده است،مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

سرقت انرژي
ماده ۶۶۰ از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي(تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده):
هر كس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غير مجاز از آب و برق و تلفن و گاز وشبكه فاضلاب نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دو برابر خسارت وارده محكوم خواهد شد.
چنانچه مرتكب از مأمورين شركت هاي مذكور باشد به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.
ماده ۶۶۱ از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي(تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده):
در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در مواد فوق نباشد مجازات مرتكب،حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا(۷۴)ضربه شلاق خواهد بود.

توهين و فحاشي نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه
ماده ۶۰۷ از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي(تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده):
هر گونه حمله يا مفاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي شود و مجازات آن به شرح ذيل است: ۱- هرگاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.
۲- هرگاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد حبس از يك تا سه سال.
۳- در ساير موارد حبس از سه ماه تا يك سال.
تبصره: اگر متمرد در هنگام تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد.
ماده ۶۰۸ از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي(تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده):
توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴)ضربه ويا پنجاه هزار ريال تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود.
 
گردآورنده: آقاي حسني(مدیر دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات)
تاریخ بروز رسانی1395/05/28

 

 

برو بالا

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
chp, آبرسانی, اتفاقات, اجلاس, ایمنی, بازرسان, بازرسی, برق, برقرسانی, بندرترکمن, بیلینگ, تدبیر و امید, ترانسفورماتور, تست, تفاهم نامه, تهران, توزیع, خانگی, روستا, ساعت کار ادارات, سران, شاخص, صنعت, غیرفنی, فولباری, فیوزسوزی, مانور, مدیریت, مدیریت مصرف, مولد, نخستین, نصیری, نیرو, نیروگاه, وزیر, پراکنده, کنتور, گرامیداشت, گلستان, گنبدکاووس

نمایش تمامی تگ ها