شرکت توزیع برق استان گلستان
امروز : جمعه, 03 اسفند 1397
» اطلاعات کلی بازار برق

اطلاعات کلی بازار برق

بازار برق ايران- تشكيل شركت مديريت شبكه برق ايران
صنعت برق به عنوان يك صنعت زير بنايي در دو دهه اخير دستخوش تغييرات بنيادي گرديده است، كه از آن به عناوين مختلفي چون تجديد ساختار، مقررات زدايي و ... ياد مي‌شود. در ساختار جديد بر خلاف ساختار سنتي قديم كه در آن مالك سيستم توليد، انتقال و توزيع يكي بوده و تحت مالكيت واحد بهره‌برداري مي گرديد، سيستمهاي توليد، انتقال و توزيع از يكديگر مجزا مي گردند و به صورت مستقل اداره مي‌شوند.
در حال حاضر در اكثر كشورهاي دنيا بازار برق راه‌اندازي شده و يا اينكه در حال مطالعه و راه‌اندازي مي‌باشد. در كشور ما در راستاي اين تجديد ساختار، از اول آبان ماه سال ۱۳۸۲ بازار برق رسما راه اندازي گرديد. همزمان با شروع كار بازار برق، در تاريخ ۳/۸/۸۲ پيشنهاد تشكيل شركت، توسط وزارت نيرو به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال شد. سازمان مديريت و برنامه ريزي در آذرماه۸۲ پيشنهاد وزارت نيرو رابه مجلس ارسال داشت.
‌در اسفندماه سال۸۲، در تصويب بودجه سال ۸۳ كشور، بند ”ي“، در تبصره ۱۲ پيش بيني شدكه شركت مديريت شبكه تشكيل گردد. اين بند مورد اشكال شوراي نگهبان قرار گرفت و به مجلس عودت داده شد. با اصرار مجلس بر مصوبه، در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد تصويب واقع شد.
در سال ۱۳۸۳ به شركت سهامي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) اجازه داده مي‌شود ازمنابع بودجه اي شركت،كل سهام يكي از شركت هاي زير مجموعه خود را خريداري و مديريت شبكه سراسري، خريد و فروش، ايجاد بازار برق و ترانزيت برق را به اين شركت واگذار نمايد.
در ارديبهشت ماه ۸۳، اساسنامه شركت به پيشنهاد وزارت نيرو به تاييد وزراء محترم نيرو ، امور اقتصاد و دارائـي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي رسيد و براي تصويب هيأت دولت به صورت پيشنهاد دو فوريتي ارسال شد. در هيأت محترم وزيران اساسنامه مورد تصويب قرار گرفت. و در خرداد ماه همان سال براي تائيد شوراي نگهبان ارسال شد.
با اشكال شوراي محترم نگهبان و عودت به هيأت وزيران در تيرماه آن سال ، اصلاح اساسنامه انجام و در مردادماه مجددا ارسال شد.
در شهريورماه ۸۳، اساسنامه به تاييد شوراي نگهبان رسيد و در تاريخ۳۰/۶/۸۳ از طرف هيأت محترم دولت به وزارت نيرو ابلاغ گرديد.
با ابلاغ وزارت نيرو در تاريخ۳۱/۶/۸۳ ، در جلسه( ۱۹/۷/۸۳) هيأت مديره شركت مادر تخصصي برق - توانير (مجمع عمومي شركت) اعضاي هيأت مديره مشخص گرديدند و باانجام مقدمات امر و صدور حكم مدير عامل در (۳۰/۸/ ۸۳ ) از اول آذرماه ۸۳ شركت رسماً كار خود را آغاز نمود. .

خصوصيات بازار برق ايران
ساختار بازار برق ايران مدل آژانس خريد مي باشد، كه لازم است كليه خريداران و فروشندگان در بازار برق حضور داشته باشند. از بارزترين مشخصه هاي بازار برق ايران مي توان به موارد زير اشاره نمود :
۱- مدل بازار در بازار برق ايران بازار روز قبل مي باشد.
۲- مدل حراج در بازار برق ايران حراج يكطرفه مي باشد.
۳- پرداخت به فروشندگان برمبناي روش پرداخت بر مبناي پيشنهاد مي باشد.
۴- بازار برق ايران بازار عمده فروشي مي باشد.
۵- نرخ خريد از بازار برق ايران به شكل يكنواخت و بر اساس قيمت تسويه بازار مي باشد.
۶- پرداخت بابت خدمات انتقال بر مبناي آمادگي مي باشد.
مدل بازار برق در ايران مدل Pool مي باشد، كه در اين مدل شركت در بازار براي كليه خريداران و فروشندگان اجباري مي باشد.
مدل پرداخت به فروشندگان در بازار برق ايران تمايزي و يا پرداخت بر مبناي پيشنهاد مي باشد. در بازار برق ايران رقابت فروشندگان در بخش انرژي مي باشد. فروشندگان مجاز هستند منحنيهاي عرضه انرژي را در پله هاي صعودي و حداكثر در ۱۰ پله به بازار برق ارائه نمايند. در صورت پذيرش اين قيمتها در بازار برق بر مبناي قيمت پيشنهادي به واحدها پول پرداخت خواهد شد و نه بر مبناي حداكثر قيمت پذيرفته شده در بازار.
پرداخت بابت ظرفيت ثابت مي باشد. در بازار برق بر اساس ظرفيت آماده توليد واحدهاي نيروگاهي مبلغي بابت آمادگي به ازاء هر مگاوات ساعت آماده پرداخت مي شود. نرخ آمادگي مطابق با آيين نامه سال ۸۴ برابر با ۷۲۰۰۰ ريال بر مگاوات ساعت بوده كه در ضرايب مختلفي كه تابع ساعات روز، ايام هفته و ماههاي سال مي باشد، اين نرخ ضرب مي گردد. اين مبلغ صرفنظر از اينكه نيروگاه توليد نمايد و يا توليد ننمايد، پرداخت مي شود. نرخ آمادگي براي تمام نيروگاههاي كشور ثابت مي باشد.
نرخ فروش انرژي به خريداران ثابت مي باشد و يا به تعبير ديگر دريافت از خريداران به شكل يكنواخت مي باشد. در اين حالت متوسط مبلغ پرداختي در كل كشور به ازاء تمام نيروگاهها محاسبه شده و اين نرخ در كل كشور ثابت مي باشد و هر يك از خريداران بر اساس اين نرخ بايستي به بازار برق پول پرداخت نمايند.
پرداخت بابت خدمات انتقال بر مبناي آمادگي مي باشد. در واقع مي توان گفت مبلغ پرداختي بابت خدمات انتقال وابسته به ظرفيت آماده تجهيزات انتقال و فوق توزيع مي باشد و ارتباطي به انرژي جابجا شده توسط اين تجهيزات ندارد. دليل اين امر هم اين است كه در حال حاضر تجهيزات اندازه گيري كه بتواند انرژي جابجا شده را اندازه گيري نمايد در سراسر كشور و در تمام تجهيزات نصب نگرديده است.
در حال حاضر فروشندگان برق شامل شركتهاي برق/آب منطقه اي(شركتهاي برق/آب منطقه اي به نمايندگي از نيروگاههاي واقع در حوزه خود در بازار برق نقش فروشنده را ايفا مي نمايند)، شركت توانير و نيروگاههاي با خريد تضميني مي باشند. از سوي ديگر شركتهاي برق منطقه اي در بازار برق نقش خريدار را نيز ايفا مي نمايند. لازم بذكر است با توجه به تصويب ماده واحده استقلال شركتهاي توزيع استاني توسط مجلس محترم شوراي اسلامي در تاريخ ۹/۱۱/۸۴ بزودي شركتهاي توزيع در بازار برق بعنوان خريدار برق حضور خواهند داشت. لازم بذكر است شركتهاي برق منطقه اي بعنوان مالك تجهيزات انتقال در بازار برق ايران نقش ارائه دهنده خدمات انتقال را نيز بر عهده دارند.

مأموريت ، اهداف ، وظايف
خريد و فروش عمده برق در داخل و خارج از كشور و نظارت بر خريد و فروش عمده برق در داخل و خارج از كشور و ديگر عمليات در بازار برق كه توسط ساير اشخاص حقيقي و حقوقي در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق انجام مي شود.
مديريت دسترسي و جابجايي ( ترانزيت) انرژي الكتريكي در شبكه برق شامل تبادلات درون و برون مرزي و اتخاذ تدابير لازم براي پيشگيري از وضعيتي كه رقابت در بازار برق را محدود مي نمايد.
تدوين مقررات ، استانداردها و دستورالعملهاي مرتبط با اهداف و موضوع فعاليت بازار برق و ارسال آنها به هيئت تنظيم بازار برق جهت تصويب

 
گردآورنده:آقاي مهندس ميرلطيفي(رئيس دفتر بازار برق)
تاریخ بروز رسانی: 11-2-95
 

 

برو بالا

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
chp, آبرسانی, اتفاقات, اجلاس, ایمنی, بازرسان, بازرسی, برق, برقرسانی, بندرترکمن, بیلینگ, تدبیر و امید, ترانسفورماتور, تست, تفاهم نامه, تهران, توزیع, خانگی, روستا, ساعت کار ادارات, سران, شاخص, صنعت, غیرفنی, فولباری, فیوزسوزی, مانور, مدیریت, مدیریت مصرف, مولد, نخستین, نصیری, نیرو, نیروگاه, وزیر, پراکنده, کنتور, گرامیداشت, گلستان, گنبدکاووس

نمایش تمامی تگ ها