شرکت توزیع برق استان گلستان
امروز : شنبه, 29 شهریور 1399

مزایده فروش لوازم

9-07-1398, 07:21

                                                                                      آگهي مزایده عمومي   

شركت توزيع نيروي برق استان گلستان در نظر دارد تعدادی لوازم شبکه اسقاط دارای مس را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند لذا از متقاضيان واجد شرايط (مطابق با اسناد مزايده) دعوت به عمل مي‌آيد.

 

ردیف

شــــرح مزایده

شماره مزایده

مبلغ تضمين شركت در مزایده (ریال)

1

فروش انواع لوازم شبکه اسقاط دارای مس

1-3/98

793.000.000

2

فروش لوازم و تجهيزات راکد سالم و مستعمل شامل (تجهیزات شبکه برق و متفرقه)

2-3/98

404.000.000

3

فروش لوازم و تجهيزات اسقاط شامل (تجهیزات شبکه برق و متفرقه)

3-3/98

613.000.000

تبصره: در خصوص مزایده شماره 1-3/98، موضوع فروش لوازم اسقاط دارای مس صرفاً به شرکتهای تولید کننده سیم و کابل مورد تایید شرکت توزیع نیروی برق گلستان یا توانیر واگذار میگردد و در صورت ارائه قیمت توسط اشخاص یا شرکتهای متفرقه، پاکات ایشان بازگشایی نخواهد شد.

 

1- فروش اسناد مزایده:

  متقاضيان مي‌توانند ضمن واريز مبلغ 300.000 ريال بابت هر مزایده بحساب فراگير 3136038140 نزد بانك تجارت شعبه ولیعصر گرگان بنام شركت توزيع نيروي برق استان گلستان، جهت دريافت اسناد مزایده از تاريخ 09/07/98 لغايت 14/07/98 ساعت 7:30 الي15:30 به غیر از ايام تعطيل به آدرس گرگان ،ابتدای جاده آق قلا، ساختمان شماره 2 شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان امور تدارکات و قراردادها و همچنین پایگاه ملی مناقصات و سایت توانیر به آدرس ذیل مراجعه نمایند.  

2- محل تحويل، مهلت و زمان بازگشايي پيشنهادات:

گرگان، خيابان ولي‌عصر عدالت 23 طبقه اول دبيرخانه شركت توزيع گلستان و مهلت آن تا ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ 01/08/98 و زمان بازگشايي ساعت 11 همان روز در دفتر امورتدارکات و قراردادها واقع در ساختمان شماره 2 شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان مي‌باشد.

3- مبلغ ضمانت نامه شركت در مزایده به ميزان مندرج در جدول فوق، به نفع کارفرما مطابق فرم ارائه شده در اسناد مزایده که به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پاکات معتبر بوده و قابل تمدید تا به مدت سه ماه دیگر باشد بايد به يكي از صورتهاي زير ، همرا ه با  اسناد مزایده در پاكت ( الف ) به دستگاه مزایده گزار تسليم شود :

الف– ضمانت نامه بانكي و یا ضمانت نامه هاي صادرشده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعالیت از سوی بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند.

ب-  اصل رسيد واريز وجه نقد به حساب جاري شماره 222148886007  نزد بانك ملی شعبه خيابان وليعصر گرگان به نام شركت توزيع نيروي برق استان گلستان.

پ-ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران

ت- گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی  امور مالی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان بر اساس فرم نمونه ضمیمه اسناد مناقصه

ث- چک تضمین شده بانکی برای تضمین شرکت در مزایده

4-  ذكر شماره مزایده روي پاكات الزامي بوده و حضور يك نفر از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکت جیم با معرفی نامه کتبی معتبر آزاد است.

5- شركت توزيع گلستان در رد يا قبول هریک یا تمام پیشنهادات مختاراست.

6- به پیشنهادهای فاقدامضاء ، مشروط،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل میشود،مطلقاً ترتیب اثرداده نخواهد شد.

7- هزینه آگهی هر دو نوبت بر عهده دستگاه مزایده گزار می باشد.

8- ضمناً اين آگهي از طريق شبكه اطلاع رساني معاملات توانير به نشاني www.Tavanir.org.ir و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني http://iets.mporg.ir  قابل دسترسي مي‌باشد و جهت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 32684412-017 تماس و به شماره تلفن 32627430-017 فاکس نمائید.

9- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

 

                                                                                                     روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان گلستان

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.

برو بالا

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
آبرسانی, آموزش, اجلاس, اولین, بازرسان, بازرسی, بحران, برق, برقرسانی, بیانیه, تدبیر و امید, تست, تفاهم نامه, تلفات, توزیع, خارجی, رشدبار, روستا, زندانیان, سران, سیمبان, صرفه جویی, غیرعمد, فولباری, فیوزسوزی, مانور, مدیریت, مدیریت مصرف, نامشهود, نصیری, نهی از منکر, نیرو, نیروگاه, والیبال, وزیر, پایدار, کمپین, گرامیداشت, گلستان, گنبدکاووس

نمایش تمامی تگ ها